FANDOM


Iconos-de-sistemas-operativos-02

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

Durada: 132

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Introducció als sistemes operatius. Creació de màquines virtuals: 33 hores.

UF 2: Instal•lació, configuració i administració de sistemes operatius propietaris: 33 hores.

UF 3: Instal.lació, configuració i administració de sistemas operatius lliures: 33 hores.