FANDOM


Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa

Durada: 140 hores

Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Instal•lació i configuració de sistemes operatius en xarxa propietaris. Serveis de directori i gestió de dominis: 29 hores.

UF 2: Instal•lació i configuració de sistemes operatius en xarxa lliures. Serveis de directori i gestió de dominis: 30 hores.

UF 3: Compartició de recursos en xarxa i seguretat en sistemes lliures i propietaris: 24 hores.

UF 4: Integració de sistemes lliures i propietaris: 24 hores.