FANDOM


Mòdul 7: Serveis de xarxa

Durada: 168

Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Configuració de la xarxa i resolució de noms (DNS i DHCP): 36 hores.

UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius: 33 hores.

UF 3: Servidor de pàgines web i optimització de l’accés a Internet (Proxy): 33 hores.

UF 4: Accés a sistemes remots: 33 hores.