FANDOM


Mòdul 6: Seguretat informàtica

Durada: 112 hores

Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Seguretat passiva. Sistemes d’alimentació ininterrompuda. Seguretat lògica: 20 hores.

UF 2: Gestió de dispositius d’emmagatzematge. Còpies de seguretat: 22 hores.

UF 3: Legislació i normes sobre seguretat i protecció de dades. Plans de manteniment i administració de la seguretat: 20 hores.

UF 4: Seguretat activa. Alarmes i incidències de seguretat. Protecció contra programari maliciós: 22 hores.

UF 5: Assegurament de la privadesa en la transmissió de la informació: tallafocs i monitoratge de xarxes: 28 hores.