FANDOM


Server-ubuntu1

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

Durada: 198

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Electricitat a l’ordinador: 25 hores

UF 2: Components d’un equip microinformàtic: 28 hores

UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic: 28 hores

UF 4: Noves tendències de muntatge d’un equip microinformàtic: 28 hores

UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics: 28 hores

UF 6: Instal•lació de programari: 28 hores